SAOPCENJAfin1

Dana 23.08.2021. godine, u zvaničnoj posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je bio načelnik Sektora uniformisane policije u Upravi policije  Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Džafer Hrvat, sa svojim saradnicima, koje je u svom uredu primio vršilac dužnosti policijskog komesara Adis Imamović. Na sastanku koji je tom prilikom održan je, pored pitanja koja se tiču međusobne saradnje, prvenstveno u kontekstu sprovođenja koordiniranih operativnih akcija i razmjene obavještajnih podataka, posebno razgovarano o načinima i tehničkim aspektima konkursa koji je u završnoj fazi i koji je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona provela za prijem novih 125 policijskih službenika.

Vršilac dužnosti policijskog komesara Adis Imamović je tokom sastanka prezentirao i detaljno obrazložio sve mjere koje su poduzete kako bi se osigurala i postigla maksimalna transparentnost u provođenju javnog oglasa, spriječila korupcija i nepotizam, kao i eliminisao subjektivni uticaj članova Komisije prilikom odabira kandidata, te je izrazio stav, a što je potvrđeno i od strane  brojnih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, da se u navedenom slučaju zasigurno radilo o jednom od najpravičnijih i najtransparentnijih postupaka zapošljavanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Budući da Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo provodi konkurs za prijem novih 200 policijskih službenika, cilj ove posjete je bio upoznavanje sa svim fazama sprovedenog konkursa u Zeničko-dobojskom kantonu, kako bi se usvojile dobre prakse  i preuzela najbolja iskustva koja imaju za cilj postizanje maksimalne transparentnosti i objektivnosti u sprovođenju kompletne konkursne procedure.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje