SAOPCENJAfin1

Danas, 06.05.2022. godine, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Šišić Rusmir je u svom uredu ugostio grupu mališana, učenika JU "Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica", koji su u pratnji osoblja škole bili u zvaničnoj posjeti.

posjeta ucenika maj 2022

Prilikom ove posjete, direktor škole Tarik Salčinović je zajedno sa svojim saradnicima i učenicima, komesaru Šišiću uručio zahvalnicu za iskazani prijateljski odnos, uspješnu saradnju, te pružanje nesebične podrške i pomoći učenicima navedene škole.

U ugodnom razgovoru, i nakon zajedničkog fotografisanja, komesar Šišić je naglasio da je navedena posjeta zasigurno jedna od značajnih koje su u proteklom periodu organizovane u Upravi policije, te da će sa posebnom pažnjom raditi na unapređenju buduće saradnje i pružanju maksimalne podrške u radu i funkcionisanju navedene škole.

Takođe je istakao, da je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u proteklom periodu, svojim proaktivnim djelovanjem i izraženim senzibilitetom za određena pitanja pokrenula mnoge aktivnosti i inicijative, te ostvarila značajnu saradnju sa nevladinim sektorom, kao i drugim subjektima u društvu, sa ciljem unapređenja sigurnosti, te generalno stvaranja boljeg i uređenijeg ambijenta za život i rad svih građana.

"Svaku inicijativu i projekat predložen od strane drugih subjekata i institucija, u kojem možemo učestvovati kao partner u okviru utvrđenih nadležnosti, rado prihvaćamo, a naročito projekte i aktivnosti koji u svojoj konačnici imaju za cilj poboljšanje i unapređenje sigurnosti naše djece, koja su uvijek u žiži našeg, kako proaktivnog tako i preventivnog rada. Sigurnost djece nam je najbitnija, zbog čega ćemo u narednom periodu, unapređenjem saradnje sa školama, kao i sprovođenjem određenih projekata, maksimalno raditi na podizanju sigurnosti u školama, te pružati kontinuiranu pomoć kroz realizaciju aktivnosti usmjerenih prvenstveno prema djeci školskog uzrasta", kazao je komesar Šišić u završnom dijelu ove posjete.

                                                                                                    Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje