SAOPCENJAfin1

Na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je formiran Štab čiji je osnovni zadatak planiranje i realizacija mjera na obezbjeđenju nogometne utakmice finala Kupa BiH između ekipa FK „Sarajevo“ i FK „Velež, koja će se odigrati dana 19.05.2022. godine, sa početkom u 19:00 sati, na stadionu Bilino polje u Zenici.

Imajući u vidu da je utakmica između ekipa FK „Sarajevo“ i FK „Velež“ procijenjena utakmicom visokog rizika, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je sačinila plan obezbjeđenja navedene utakmice, kojim su predviđene mjere i radnje koje će preduzimati policijski službenici ove Uprave policije kao i pripadnici uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona, i Srednjobosanskog kantona sa posebnim akcentom na zaštitu lične i imovinske sigurnosti svih lica koja će prisustvovati naznačenoj utakmici. Pored fizičkog obezbjeđenja poduzimat će se i mjere saobraćajnog, operativnog i KDZ obezbjeđenja utakmice.

Policijski službenici će poduzeti sve potrebno iz svoje nadležnosti kako bi se navedena utakmica održala u bezbjednim uslovima i kako bi bilo spriječeno bilo kakvo remećenje javnog reda i mira kao i činjenje nezakonitih radnji i ugrožavanja sigurnosti svih prisutnih lica.

S tim u vezi, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poziva navijače da se pridržavaju zakonskih odredbi  i uputa koje se daju u skladu sa planiranim aktivnostima povodom predstojeće utakmice.

Službenici policije će protiv svih onih koji ne budu postupali u skladu sa izdatim naredbama ovlaštenih službenih lica, kao i u skladu sa  Zakonom o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, poduzimati zakonom predviđene mjere i radnje. Naznačenim zakonom je zabranjeno unošenje na stadion:

  • Bilo kakvih oštrih i tvrdih predmeta pogodnih za bacanje,

  • Pirotehničkih sredstava (petardi, baklji i sl),

  • Alkoholnih pića i  drugih flaširanih napitaka

Napominjemo da će prije, za vrijeme i nakon utakmice biti na snazi izmjena režima saobraćaja u gradu kojom će u potpunosti biti obustavljen saobraćaj u ulicama Bulevar Kulina Bana i Bulevar Kralja Tvrtka I.

Pozivamo navijače da svojim ponašanjem daju doprinos da se ista održi u povoljnim bezbjedonosnim uslovima i jednom sportskom ambijentu, odnosno da postupaju u skladu sa naredbama izdatim od strane policijskih službenika kao i uputama predstavnika zaštitarskih agencija

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje