SAOPCENJAfin1

U dane 09. i 10.02.2023. godine, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona realizovali akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila. Akcija je realizovana u saradnji sa stanicama za tehnički pregled vozila, gdje su vozila, nakon izvršene kontrole i uočene neispravnosti, upućivana na vanredni tehnički pregled. Aktivnosti policijskih službenika bile su usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima, zbog činjenja naznačenih prekršaja, shodno odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, a sankcionisani su počinioci i drugih prekršaja iz pomenutog zakona.

Prilikom ove akcije kontrolisana su ukupno 353 vozila, dok je na vanredni tehnički pregled upućeno 118 vozila. Tokom akcije, 40 vozila je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti što predstavlja 33,89% neispravnih vozila, u odnosu na broj upućenih vozila na vanredeni tehnički pregled. Zbog utvrđene tehničke neispravnosti u ovoj akciji, izdata su 92 prekršajna naloga. Najčešći utvrđeni tehnički nedostaci su neispravnost kočionog sistema i pneumatika, neispravnost upravljačkog sistema te neispravnost signalizacije.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upozorava sve vozače i učesnike u saobraćaju, da ne stavljaju u promet i pogon vozila koja su tehnički neispravna, kako ne bi ugrozili svoju sigurnost, sigurnost lica koja prevoze i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Takođe naglašavamo da će se i u narednom periodu, sa ciljem unapređenja postojećeg stanja, sprovoditi slične akcije u saobraćaju, koje će biti usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da upravljaju motornim vozilima koja ne zadovoljavaju kriterije tehničke ispravnosti, kako bi se bezbjednost odvijanja saobraćaja na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona podigla na što veći nivo.

                                                                                                                 Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje