SAOPCENJAfin1

    Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19 i 2/21) propisana je obaveza izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.

    Trogodišnji planovi rada Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su implementacioni dokumenti koji operacionaliziraju strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionaliziraju nadležnosti Ministarstva i Uprave policije i predstavljaju osnovu za izradu Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a). Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva i Uprave policije, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. Prilikom izrade trogodišnjih planova rada, preuzeti su projekti i aktivnosti iz Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja za period 2024. - 2026. godina.
    
    Radna verzija trogodišnjeg plana rada, u skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje se na web stranici i služi kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socioekonomskim partnerima, širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka.
    
    Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u roku od deset dana od dana objave na web stranici.
    
    Trogodišnje planove rada Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za period 2024. - 2026. godine možete preuzeti u prilogu.

TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD 2024. - 2026.GODINA

TROGODIŠNJI PLAN RADA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PERIOD 2024. - 2026.GODINA