SAOPCENJAfin1

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 11. sjednici, održanoj dana 16.03.2023.godine, na prijedlog Nezavisnog odbora Skupštine ZDK na koji je pozitivno mišljenje dao i ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, donijela Rješenje o godišnjoj ocjeni rada za 2022.godinu kojim je policijskog komesara Rusmira Šišića ocijenila ocjenom "Uspješan".

Također, na šestoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 22.03.2023. godine razmatrana je i Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu koja je zaključkom Skupštine usvojena.

Na ovaj način, izvršna i zakonodavna vlast Zeničko-dobojskog kantona je dala pozitivno mišljenje o dosadašnjem radu policijskog komesara Rusmira Šišića, kao i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na preveniranju prekršaja javnog reda i mira, krivičnih djela i drugih nezakonitih ponašanja, a koje aktivnosti su rezultirale povećanjem stepena bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Navedeno predstavlja svojevrsnu potvrdu dobrog rukovođenja Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao i podršku za daljnji rad i postizanje još boljih rezultata u radu policijskog komesara i općenito policijskih struktura u Zeničko-dobojskom kantonu.

                                                                                                                                         Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje