SAOPCENJAfin1

Kao rezultat unapređenja partnerskih odnosa sa zajednicom te u dogovoru sa menadžmentom Predškolske ustanove „Lastavica“, dana 09.05.2023.godine, realizovana je posjeta 37 dječaka i djevojčica, Centru za obuku policijskih službenika i smještaj Specijalne policijske jedinice Uprave policije. Cilj ove posjete je bio druženje djece predškolskog uzrasta sa policijskim službenicima, obilazak prostorija Specijalne policijske jedinice, te demonstracija vježbi sa službenim psima.

Ove aktivnosti predstavljaju nastavak kontinuirane realizacije projekata koji se tiču saradnje sa zajednicom a sve u cilju povećanja sigurnosti mladih te povećanja međusobnog povjerenja mladih u policiju. Na ovaj način Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona preventivno djeluje na smanjenje stope neprihvatljivog ponašanja djece i omladine, poboljšava odnos policije i građana, te jača osjećaj sigurnosti unutar zajednice.

Policijski službenici Odsjeka za edukaciju i Specijalne policijske jedinice su upoznali mališane sa osnovnim pravilima ponašanja pješaka u saobraćaju, prelaska preko obilježenog pješačkog prelaza, prelaz ulice gdje je postavljena svjetlosna signalizacija, kao i pravila ponašanja u gradskom prevozu. Naravno, svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima današnjih posjetilaca.

 

Na kraju posjete, predstavnici Predškolske ustanove "Lastavica" su iskazali veliko zadovoljstvo svim viđenim sadržajima, druženju djece i policijskih službenika te su istakli da ovakve posjete daju novu dimenziju shvatanja uloge policije u društvu, doprinose povećanju međusobnog povjerenja građana u policiju te jača osjećaj sigurnosti unutar zajednice.

   S poštovanjem                                                              

                                                                                                            Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje