SAOPCENJAfin1

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona već duži period, u kontinuitetu poduzima niz aktivnosti preventivnog karaktera koje imaju za cilj edukaciju policijskih službenika koji postupaju po prijavama nasilja u porodici. Tako su dana 23.08.2023.godine predstavnici Uprave policije MUP-a ZDK, načelnik Sektora kriminalističke policije Benijamin Hrnjić i šef Ureda policijskog komesara Semir Alić, posjetili prostorije Udruženja građana "Medica" gdje su u razgovoru sa direktoricom dr.sci. Sabihom Husić razgovarali o dosadašnjoj saradnji i o nastavku poboljšanja iste na polju prevencije nasilja nad ženama i u porodici, kao i o direktnoj zaštiti žena i djece u ZDK. Bila je ovo prilika da se razmijene iskustva i da se ukaže na primjere dobre prakse i izazove koje se mogu unaprijediti te pružiti adekvatna zaštita ženama i djeci žrtvama nasilja kada prijave nasilje i zatraže pomoć.

U nastavku ovih aktivnosti, dana 25.08.2023.godine, u prostorijama Uprave policije MUP-a ZDK, policijski komesar Rusmir Šišić je sa saradnicima Benijaminom Hrnjićem, načelnikom Sektora kriminalističke policije i Semirom Alićem, šefom Ureda Policijskog komesara, upriličio sastanak sa dr.sci. Sabihom Husić, direktoricom Udruženja "Medica" Zenica.

Tokom sastanka razmjenjena su iskustva, prakse u zaštiti žrtava nasilja u porodici i zajednici, s fokusom na zaštitu žena i djece. Također su dogovoreni konkretni koraci na polju prevencije i edukacije. Policijski komesar je istakao činjenicu da je u 2023.godini nastavljeno sa permanentnim edukacijama policijskih službenika iz oblasti dostupnih mehanizama zaštite od nasilja u okviru kojih je, kroz devet različitih edukacija, obuku prošlo preko pedeset policijskih službenika.

Istog dana, uz prisustvo direktorice Husić, održan je sastanak sa policijskim službenicima policijskih uprava i stanica sa područja Zeničko-dobojskog kantona, koji rade na provođenju propisa iz oblasti zaštite od nasilja u porodici, na kojem je kroz interaktivno učešće svih sudionika, kroz dijalog ukazano na izazove s kojima se susreću u radu i na terenu kada se prijavi nasilje. Učesnici sastanka su kroz osvrt na nedavni slučaj femicida koji se desio u Gradačcu, govorili o bitnoj ulozi policije u pravovremenoj reakciji na prijavu nasilja u porodici te bitnost djelovanja policije u smislu provjere sigurnosti žrtve nakon izvršenog nasilja te provjere poštivanja zaštitnih mjera od strane nasilne osobe.

Uprava policije MUP-a ZDK je opredjeljena da kroz uključenost svih aktera koji imaju nadležnost u postupanju u slučajevima nasilja u porodici, razvija daljnju saradnju, te pruži zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici sve u cilju održavanja povoljnog sigurnosnog ambijenta za sve građanke i građane na području Zeničko-dobojskog kantona.

                                                                                                                    Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje