SAOPCENJAfin1

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je poziv za selekciju domaćinstava za podjelu pomoći Evropske unije radi prevazilaženja energetske krize, odnosno podrške energetski siromašnim domaćinstvima pri kupovini ogrjeva za zimsku sezonu.

Obzirom da je, uz prijavu za ostvarenje ovoga prava, pored ostalih dokumenata, za sve članove domaćinstva potrebno priložiti i dokaz o prebivalištu (obrazac PBA-3) za čije izdavanje su nadležna kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Benjamin Sinanović održao je kolegij sa saradnicima i zatražio od svih odsjeka za administraciju koji, u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, djeluju na području Kantona da poduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, kako bi građani Zeničko-dobojskog kantona koji imaju pravo na sredstva iz pomoći Evropske unije to svoje pravo ostvarili na što brži, lakši i ekonomičniji način. To podrazumijeva, prije svega, preraspodjelu uposlenika u šalter-salama Ministarstva u svih 12 općina i gradova na području Kantona, na način da se najveći broj njih radno angažuje na izdavanju dokumenata za kojima, u ovom trenutku, postoji najveća potražnja građana.

Odsjek za odnose s javnošću – Kabinet ministra