SAOPCENJAfin1

Povodom obilježavanja 1. decembra, Dana formiranja Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, svim porodicama poginulih boraca i šehida, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, te svima koji su osjećali i osjećaju Treći korpus Armije RBiH kao dio sebe, od sveg srca čestitam Dan njegovog formiranja.

Treći korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine nastao je 1. decembra 1992. godine iz naroda koji se na herojski i častan način izborio za državu Bosnu i Hercegovinu. U odbrani i oslobođenju Bosne i Hercegovine veliki broj boraca i starješina Trećeg korpusa Armije RBiH nesebično je dao svoje živote i dijelove tijela. Njihovu žrtvu i doprinos u odbrani naše jedine domovine Bosne i Hercegovine ni mi ni naša buduća pokoljenja nikada ne smijemo zaboraviti.

Ministar Emir Vračo