SAOPCENJAfin1

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Admir Gazić posjetili su danas, 19.02.2024. godine, Policijsku stanicu Nemila, gdje je održan radni sastanak sa komandirom i saradnicima.

Na održanom sastanku je razgovarano o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području iz nadležnosti Policijske stanice Nemila, kojom prilikom je konstatovano da u proteklom periodu na području iz nadležnosti navedene policijske stanice nisu zabilježeni veći sigurnosni problemi, te da je stanje bezbjednosti u kontinuitetu stabilno i zadovoljavajuće. 

IMG 2836

Tokom sastanka poseban osvrt je dat na značaj izgradnje koridora Vc, obzirom da se kroz područje koje je u nadležnosti Policijske stanice Nemila gradi duža dionica pomenutog koridora, te stvaranju sigurnih uslova izvođačima radova kada je u pitanju zaštita materijalno-tehničkih resursa, kao i preduzimanje mjera na bezbjednom odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta M-17 kroz naselje Nemila i Topčić polje.

U tom smislu, naglašeno je da će se u skladu sa izvršenim procjenama, te sačinjenim planovima, u narednom periodu nastaviti sa poduzimanjem pojačanih aktivnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa ciljem unapređenja stanja bezbjednosti na području našeg kantona, posebno u dijelu koji se odnosi na prevenciju kriminaliteta, poboljšanje stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja, kao i poduzimanje svih drugih mjera i radnji iz nadležnosti Uprave policije.

Takođe je iskazana opredjeljenost na što boljem osposobljavanju i materijalno-tehničkom opremanju policijskih službenika, što je jedan od važnijih preduslova za profesionalno i efikasno funkcionisanje policijskih struktura u smislu reagovanja na sve sigurnosne izazove.

Ova posjeta predstavlja nastavak zajedničkih aktivnosti ministra i policijskog komesara na obilasku svih policijskih uprava i policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona.

                                                       

                                                                                             Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje